indkaldelse til ekstraordinær gf

Indkaldelse til

Ekstraordinær generalforsamling i Frivilligcenter Aarhus

Tid:  d. 18. december 2019 kl. 16.00 – 17.00
Sted: Frivilligcenter Aarhus, Grønnegade 80, 1. sal (Salen), 8000 Aarhus C

Baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling er, at Frivilligcenter Aarhus pr. 1/1-2020 overtager selvhjælpsindsatsen efter foreningen Selvhjælp Aarhus, der nedlægges pr. 31/12-2019. De to foreninger har det seneste halve år samarbejdet om en overdragelse af indsatsen, så Frivilligcenter Aarhus kan videreføre det vigtige arbejde med at tilbyde selvhjælpsgrupper til borgere i Aarhus.

I den forbindelse er det hensigtsmæssigt at justere Frivilligcentrets vedtægter, så selvhjælpsindsatsen bliver en tydelig del af Frivilligcentrets formål og kernetilbud.

Den ekstraordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent 
  2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer
  3. Behandling af den konkrete sag: Forslag om vedtægtsændring til godkendelse
  4. Eventuelt

Du kan læse bestyrelsens forslag til vedtægtsændring her.


Tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling kan ske til post@frivilligcenteraarhus.dk eller på tlf. 60245266.

Husk at sikre dig, at din forening har betalt kontingent for 2019 inden generalforsamlingen for at opnå stemmeret.   

Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt, og håber I vil tage del i begivenheden og bruge jeres mulighed for at få indflydelse på Frivilligcenter Aarhus.

Vel mødt!

Bestyrelsen for Frivilligcenter Aarhus

Frivilligcenter Aarhus

Frivilligcenter Aarhus er en paraplyorganisation for det frivillige sociale arbejde i Aarhus Kommune. Vi arbejder målrettet for at støtte, synliggøre og udvikle det frivillige sociale foreningsliv - og på den måde styrke indsatsen for sårbare og udsatte mennesker i Aarhus Kommune. 

Frivilligcenteret har mange års erfaring, indgående kendskab til frivilligområdet og et stort netværk i kommunen.

  • Vi understøtter foreningernes arbejde ved at tilbyde lokaler, kurser, netværk, rådgivning, støtte til opstart, synlighed og facilitering af samarbejde.
  • Vi udvikler frivilligheden ved at deltager i og drive udviklingsprojekter, som handler om nye typer engagement og medborgerskab. 
  • Vi bygger bro mellem foreningsliv, erhvervsliv og kommune - og hjælper nye samarbejder i gang.
  • Vi hjælper byens borgere med at blive frivillige i den helt rigtige forening - eller at finde det helt rigtige foreningstilbud.
  • Vi skaber overbliv og synlighed, både digitalt og i den virkelige verden - så det bliver nemt og tilgængelig for både borgere og samarbejdspartnere at engagere sig.