Ældre

I denne kategori finder du tilbud til ældre som for eksempel motions- og sociale aktiviteter og interesseorganisationer.

Hvis du leder efter besøgstjenester så kig under målgruppen ’Socialt udsatte’. Under målgruppen ’Handicap’ finder du også tilbud om besøgsvenner til ældre. Interkulturelle tilbud til ældre findes under målgruppen ’Flygtninge og indvandrere’.

Besøgstjenester

Forskellige besøgstjenester, mentorordninger og andre lignende aktiviteter.
Besøgstjenester

A3 – Foreningen den 3. alder

Foreningen den 3. alder ønsker at bryde myter og fordomme om alder og
om de nye seniorer og udvikle en ny politi, hvor vi som samfund
forholder os aktivt til forandringerne i levealder og sundhed. A3 støtter
fællesskaber og projekter med fokus på den 3. alder.

Åby Sogns Besøgstjeneste

Åby Sogns Besøgstjeneste for personer bosiddende i Åby Sogn, Åbyhøj.

Århus Senior Forening

Århus Senior Forening tilbyder medborgere aktiviteter, besøgstjeneste, tryghedsopkald og gratis juridisk rådgivning på et frivilligt grundlag.

Besøgstjenesten Beder-Malling-Ajstrup

Besøgstjenesten tilbyder ældre i området et besøg af en besøgsven en gang om ugen eller hver 14. dag – efter ønske/behov.

Christianskirkens besøgstjeneste

Christianskirkens besøgstjeneste.

Vi vil gerne være med til at bryde ensomheden.

Fårup og Sabro kirke

Følelsen af ensomhed kan ramme alle. Måske er du ramt af sygdom, eller har et handicap, der gør det svært at deltage i sociale sammenhænge. Måske er venner og bekendte faldet fra eller familien bor langt væk. Besøgstjenesten ved Fårup og Sabro kirker er for borgere i Sabro og Fårup sogne med et ønske om en besøgsven en gang om ugen eller efter aftale.

Fredenskirkens besøgstjeneste

Fredenskirkens Besøgstjeneste skaber kontakt imellem folk med lyst og overskud til at blive besøgs- eller motionsven og personer, der kan have brug for og glæde af en sådan kontakt.

Hasle Kirkes besøgstjeneste

Besøgstjeneste betyder omsorg for ensomme med samtale, højtlæsning, gåture ect. Frivillige lærer om den eksistentielle samtale - og i det hele taget om det at give omsorg.

Helligåndskirkens Besøgstjeneste

Helligåndskirkens Besøgstjeneste har til formål at afhjælpe ensomhed, at skabe kontakt og øge glæden i hverdagen for sognets svageste borgere.

Langenæs Kirkens Besøgstjeneste

Har du brug for en ven, der kommer og besøger dig efter aftale?

Du behøver ikke underholde eller være vært - du kan bare være dig. 

Læseforeningen

Læseforeningen afholder læsegrupper for mange målgrupper, bl.a. psykisk sårbare, ældre og socialt udsatte.

Sct Pauls sognekirke

Sognebaseret besøgstjeneste drevet af kirkens omsorgsudvalg og frivillige besøgsvenner. Daglig koordinator er Kirke- og kulturmedarbejder Martin
Frøkjær-Jensen.

Trøjborg-Riisvangen Besøgstjeneste

Trøjborg-Riisvangen Besøgstjeneste er et fælles initiativ ved Skt. Johannes kirke og Lokalcenter Trøjborg . Vi besøger mennesker i alle aldre, der oplever ensomhed og har brug for en at tale med.

ÆldreSagen i Aarhus

Besøgstjenesten er et tilbud til ældre mennesker, som bor i eget hjem. Ældresagen tilbyder besøgsvenner, ledsagere, motionsvenner og samvær.