Besøgstjenester

Forskellige besøgstjenester, mentorordninger og andre lignende aktiviteter. 

Kirkelige besøgstjenester

Besøgstjenester fra kirker

Ikke-kirkelige besøgstjenester

Forskellige ikke-kirkelige besøgstjenester.

Øvrige

Tilbud om fx mentorordninger og venskaber

Åby Sogns Besøgstjeneste

Åby Sogns Besøgstjeneste for personer bosiddende i Åby Sogn, Åbyhøj.

Barnets Ven

Barnets Ven er en storebror-/storesøsterordning, hvor en frivillig rollemodel fra Red Barnet Ungdom mødes med et udsat barn, der har brug for tryghed,
omsorg og gode oplevelser.

Besøgstjenesten Beder-Malling-Ajstrup

Besøgstjenesten tilbyder ældre i området et besøg af en besøgsven en gang om ugen eller hver 14. dag – efter ønske/behov.

Besøgstjenesten i Lystrup, Elsted og Elev

Kontakt mellem frivillige besøgsvenner og ældre, ensomme eller handikappede mennesker, der har behov for at få besøg af et menneske, der har tid til at tale

Besøgstjenesten i Solbjerg

Kunne du tænke dig en besøgsven, så kontakt Bodil - hun vil finde et godt match med fælles interesser.

Børns Voksenvenner, Aarhus

Børns Voksenvenner Århus skaber venskaber mellem børn med et spinkelt socialt og familiemæssigt netværk og frivillige, ressourcestærke voksne.

Christianskirkens besøgstjeneste

Christianskirkens besøgstjeneste.

Vi vil gerne være med til at bryde ensomheden.

Danske Døves Landsforbund

Vi tilbyder en besøgsvenneordning for ældre døve, der ønsker besøg af en døv medborger til en sludder på tegnsprog.

Folkekirkens familiestøtte

Folkekirkens Familiestøtte yder støtte til almindelige forældre, der har brug for et kærligt skub eller støtte til at skabe bedre trivsel for deres børn. Støtten gives via frivillige, der støtter forældrene i hjemmet og gennem kurser og forløb for par og skilte forældre.

Fredenskirkens besøgstjeneste

Fredenskirkens Besøgstjeneste skaber kontakt imellem folk med lyst og overskud til at blive besøgs- eller motionsven og personer, der kan have brug for og glæde af en sådan kontakt.

Følgeven Aarhus

Følgeven Aarhus matcher psykisk sårbare voksne med frivillige følgevenner. De to skal gå til en fritidsaktivitet sammen. Formålet er at forbedre mulighederne for at dyrke sin fritidsinteresse, møde nye mennesker og indgå i nye fællesskaber.

Hasle Kirkes besøgstjeneste

Besøgstjeneste betyder omsorg for ensomme med samtale, højtlæsning, gåture ect. Frivillige lærer om den eksistentielle samtale - og i det hele taget om det at give omsorg.

Helligåndskirkens Besøgstjeneste

Helligåndskirkens Besøgstjeneste har til formål at afhjælpe ensomhed, at skabe kontakt og øge glæden i hverdagen for sognets svageste borgere.

HOME START Aarhus

HOME-START er en organisation, hvor frivillige tilbyder støtte, venskab og praktisk hjælp til familier med børn under skolealderen.

Kirkens Korshær Besøgstjeneste

Korshærens Besøgstjeneste – hvor ingen andre er - er et tilbud henvendt til brugere af Kirkens Korshær og andre, der mangler en at snakke med.

Mentorordninger: Vi lytter og lærer af hinanden undervejs (Ungdommens Røde Kors Aarhus)

Har du nogensinde stået overfor drømme eller tvivl? Der er det rart med én at snakke med. Til de situationer har Ungdommens Røde Kors etableret mentorordninger, hvor børn og unge får tilknyttet en ung mentor, der hjælper dem med at udleve det gode og løse det svære.

Risskovs Kirkes besøgstjeneste

Besøgstjenesten består i at besøge gamle og ensomme mennesker i deres hjem eller på plejehjem.

Røde Kors Aarhus – Besøgstjenesten

Besøgstjenesten i Røde Kors Aarhus er et tilbud om at få en besøgsven, der typisk kommer på besøg en gang om ugen i ca. 1 time. Tilbuddet retter sig primært til ældre, der føler sig ensomme eller isolerede og savner personlig kontakt til andre mennesker i hverdagen. Det kan være ældre, der er blevet alene, ikke har nær familie eller hvis det nærmeste familie er bosat andetsteds.

Sankt Lukas Kirke

Besøgstjeneste.

Sct Pauls sognekirke

Sognebaseret besøgstjeneste drevet af kirkens omsorgsudvalg og frivillige besøgsvenner. Daglig koordinator er Kirke- og kulturmedarbejder Martin
Frøkjær-Jensen.

SIND-Nettet

SIND-nettet er en besøgsvensordning, der skaber kontakt mellem dig, der er ramt af psykisk sårbarhed, og en af vores frivillige besøgsvenner.

TrygFonden Besøgshunde

TrygFonden Besøgshunde er et korps af frivillige hundeejere og deres hunde, som besøger udfordrede og sårbare mennesker på institutioner i Danmark.

Trøjborg-Riisvangen Besøgstjeneste

Trøjborg-Riisvangen Besøgstjeneste er et fælles initiativ ved Skt. Johannes kirke og Lokalcenter Trøjborg . Vi besøger mennesker i alle aldre, der oplever ensomhed og har brug for en at tale med.