Boligsocialt arbejde

I denne kategori finder du tilbud om rådgivning og sociale aktiviteter indenfor det boligsociale arbejde. Det er både tilbud til beboere i et afgrænset geografisk område og tilbud under beboerhuse eller beboerforeninger

Beboernes Hus i Sølystgade

Beboernes Hus er et aktivitetssted for kvarterets beboere, institutioner og foreninger.

Brabrand boligforening beboerrådgivning

Brabrand boligforening tilbyder rådgivning og vejledning.

Den boligsociale helhedsplan Bispehaven

Trivselshuset og fællesskabernes hus byder en række af faste aktiviteter og forskellige arrangementer for både børn og voksne.

Den boligsociale helhedsplan Gellerup Tovshøj, Brabrand Boligforening

Lektiecafé for udsatte unge i hjertet af Gellerup.

Kulturhus Herredsvang

Kulturhus Herredsvang er et mangfoldigt hus, som har åbent alle hverdage.

Vejlby Vest

Vejlby Vest medvirker til at skabe et godt bomiljø i form af socialt fællesskab, kontakt mellem naboer, rummelighed og tolerance.