Børn & Unge

I denne kategori finder du tilbud målrettet børn og unge. Her er både tilbud om rådgivning, væresteder og sorggrupper, samt tilbud om ferier og samvær med voksne. I kategorien findes også tilbud til socialt udsatte og psykisk sårbare børn og unge. Leder du efter tilbud til grønlandske børn, findes de under kategorien ’Grønland’. Kriminalpræventive tilbud til unge flygtninge og indvandrere findes under kategorien ’Flygtninge og Indvandrere’.

Aarhus Børnehøjskole

Aarhus Børnehøjskole er en højskole for børn i alderen 6-13 år. Det er et levende hus med kreative kurser og læringsaktiviteter fordelt over hele ugen, året rundt. 

ACFC Aktivitetscenter og fodboldklub

Vi er en idrætsforening, der også laver sociale aktiviteter sammen. Kontingentet er meget lavt, så alle kan være med.

AFS Interkultur Århus

AFS Interkultur er Danmarks ældste og største organisaton for internationale ungdomsudveksling. AFS interkultur er en non-profit organisation og er baseret på et netværk af engagerede frivillige. Foreningen er uafhængig af kommercielle, partipolitiske og religiøse interesser, og dens formål er et arbejde for fred gennem interkulturel forståelse. 

Aktion Børnehjælp

Aktion Børnehjælp støtter uddannelse og rettigheder for udsatte børn i Indien. Det gør vi dels gennem bæredygtige projekter for både by- og landbefolkningen på skoler og i lokalområder, gennem vores fadderskabsprogram samt events, filmaftener, genbrugsforretninger m.m. her i Danmark.

Al-anon, Alateen Aarhus

Al-Anon er et fællesskab af slægtninge og venner til alkoholikere. De deler erfaring, styrke og håb for at blive bedre til at takle deres liv og problemer.

I over 55 år har Al-Anon (som inkluderer Alateen for yngre medlemmer) tilbudt styrke og håb for familie og venner af alkoholikere. Man regner med, at fire menneskers liv bliver berørt for hver alkoholiker. Alkoholisme er en familiesygdom. Uanset hvilket forhold du har til en alkoholiker, og uanset om de drikker eller ej, vil alle, som har været påvirket af en andens drikkeri, kunne finde løsninger i Al-Anon, der fører til et sundere liv.

Baglandet

Baglandet er mødested og rådgivning for nuværende og tidligere anbragte børn, unge og voksne.

Barnets Ven

Barnets Ven er en storebror-/storesøsterordning, hvor en frivillig rollemodel fra Red Barnet Ungdom mødes med et udsat barn, der har brug for tryghed,
omsorg og gode oplevelser.

Bilauget

Socialt samvær omkring aktiviteten biavl. Fællesskabet består af folk med mange forskellige baggrunde. Der tales på dansk, arabisk og engelsk.

Bryd Tavsheden

Børne- og kærestevold er så tabubelagt, at det er svært at tale om for mange børn og unge. Vi opfordrer dem derfor til at bryde tavsheden, så de kan få hjælp til at bryde ud af voldsmønstret, og så de ikke tager volden med i deres voksenliv.

Bryd Unges Ledighed

Mentortilbud til unge mellem 15 og 30 år, som mangler afklaring i forhold til uddannelse og/eller job. Vi matcher den unge med en erhvervsmentor, som har branchekendskab og netværk inden for det område, som den unge har interesse for. 

Børn & Unges Mærkesager

Vi laver konfirmations mad til mindre bemidlede familier. I 2017 lavede vi 2000 kuverter og dækkede hele landet.

Børn, Unge og Sorg

Børn, Unge & Sorg er en rådgivning for børn og unge op til 28 år med alvorligt syge eller døde forældre/søskende.

Børnehjælpsdagen

Børnehjælpsdagen er en hjælpeorganisation, der støtter anbragte børn og udsatte unge i Danmark

Børnenes Kontor i Aarhus

Børnenes Kontor i Aarhus støtter sårbare familier og deres børn.

Børns Voksenvenner, Aarhus

Børns Voksenvenner Århus skaber venskaber mellem børn med et spinkelt socialt og familiemæssigt netværk og frivillige, ressourcestærke voksne.

Cirkus Tværs

Cirkus Tværs er et såkaldt socio/kulturelt projekt, der med cirkus som værktøj arbejder med børn og unge forholdsvis fra lokalområdet, Gellerup.

Cyberhus, Center for Digital Pædagogik

Cyberhus er et online værested med rådgivning for børn og unge.

Dansk Flygtningehjælp Ungdom

DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom er en landsdækkende organisation for unge med og uden flygtningebaggrund. Med de engagerede frivillige som grundsten i organisationen arbejder DFUNK for stærke, mangfoldige og inkluderende fællesskaber, der giver plads til at udvikle sig og tage ansvar.

Dansk ICYE Aarhus

Dansk ICYE er en del af en international udvekslingsorganisation, der formidler frivillig udveksling med primært unge mennesker. Udvekslingen har til formål at skabe en forståelse mellem forskellige kulturer og på denne måde være fredsgivende. Organisationen er non-profit og i høj grad drevet af frivillige.

Det Sociale Netværk

Foreningen Det Sociale Netværk har til formål at sætte fokus på mental trivsel og psykisk sårbarhed.

Donorbørns Vilkår

Foreningen Donorbørns Vilkår´s formål er, at skabe de bedste betingelser for
personer med donorophav – børn som voksne.

DUI LEG og VIRKE Aarhus

DUI-LEG og VIRKE Aarhus arrangerer aktivitetsaftener, ture, lejre og uddannelse for børn, unge og deres familier.

Et liv som ordblind

På Etlivsomordblind.dk kan du læse om livet som ordblind og alle de muligheder der findes der kan hjælpe dig i hverdagen. På Ordtavlen.dk finder du alt den viden om hjælpemidler du har brug for, hvis du har læse- eller stavevanskeligheder.

FitforKids

FitforKids hjælper inaktive og overvægtige børn 7-15 år og deres familier i Aarhus Kommune til et sundere liv.

Forening for unge Eritreaner

Forening for unge Eritreaneres formål er at støtte og hjælpe unge, primært med
eritreansk baggrund, i at blive integreret i det danske samfund. Med
udgangspunkt i et forpligtende fællesskab og fælles aktiviteter, er det
foreningens formål at styrke folkeoplysningen, medlemmernes evne og lyst til at
tage ansvar for eget liv, og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet

Foreningen BogSpiloppen

BogSpiloppens frivillige læser højt og laver understøttende aktiviteter for en lille fast gruppe børnehavebørn.

Derudover stiller BogSpiloppen bogpakker til rådighed til alle medvirkende
børnehaver.

Foreningen Grønlandske Børn

Vil du gøre en forskel for en gruppe grønlandske børn og unge i udsatte positioner så bliv frivillig i Foreningen Grønlandske Børn.

Her tilbyder vi sjove aktiviteter og et unikt fælleskab for grønlandske børn og unge.

Du kan som frivillige i Foreningen Grønlandske Børn være med til at sætte kursen og hvor dine gode ideer og initiativer er meget velkomne.

ForeningsMentor Aarhus

ForeningsMentor Aarhus hjælper udsatte børn og unge ind i foreningslivet.

Gruppechat.dk

Deltag i gratis gruppechats eller gruppeforløb med andre unge

Jysk Børneforsorg / Fredehjem

Jysk børneforsorg/Fredehjem er som navnet antyder, en sammenslutning af to foreninger - Jysk børneforsorg og Fredehjem. De to pionergerninger og et fælles folkekirkeligt idégrundlag er det, der er basis for foreningens aktiviteter i dag.

KFUM og KFUK i distrikt Aarhus

KFUM og KFUK er en kristen børne- og ungdomsbevægelse, der arbejder ud fra en vision om, at børn og unge skal vide, de kan tro på Gud, og at Gud tror på dem.

Klubber: Vi kickstarter fællesskaber for børn og unge (Ungdommens Røde Kors Aarhus))

Vi har klubber flere steder i Aarhus Kommune. Læs mere om dem på vores hjemmeside (www.urk.dk) eller send os en mail på aarhus@urkmail.dk, hvis du vil vide mere.

Landsforeningen Ung Uden Mobning

Ung Uden Mobning arbejder for sunde børn- og ungefællesskaber med plads til at være sig selv - og med plads til alle. Hos os kan du få rådgivning som forældre til et barn der bliver mobbet eller er i en udsat social position. Skolens fagpersoner kan også henvende sig og få sparring på, hvordan de kan forebygge og håndtere mobning. Vi tilbyder også workshops, kurser og oplæg. 

Leg og Lær med Etnisk Ord

Frivillig forening for frivillighed, fællesskab og medborgerskab i lokalsamfundet.

Lektiecaféer: Vi giver plads til følelser og læring (Ungdommens Røde Kors Aarhus)

Vi har lektiecaféer flere steder i Aarhus Kommune. Læs mere om dem på vores hjemmeside (www.urk.dk) eller send os en mail på aarhus@urkmail.dk, hvis du vil vide mere.

LEO Club Aarhus

LEO er en velgørenhedsorganisation under LIONS International - verdens største private hjælpe-organisation. Vores medlemmer er i alderen 16 - 30 år, og vi kæmper alle for at gøre en forskel - både lokalt, nationalt og internationalt. Ligesom Lions diskuterer vi hverken politik eller religion

Mentorbarn - relationer for livet

Mentorbarn er en dansk organisation, der arbejder for at give danske
børnehjemsbørn en bedre fremtid. Det gør vi ved at bringe mentorfamilier og
børnehjemsbørn sammen i frivillige men forpligtende fællesskaber.

Natteravnene (en del af Fonden for Socialt Ansvar)

Natteravnene er med til at skabe øget social værdi, gennem omsorg og forebyggende indsats. De er desuden medvirkende til øget livsglæde, trivsel og gode fællesskaber især blandt børn og unge i det offentlige rum.

Natteravnene - Tilst

Natteravnene - Tilst arbejder for at være synlige i lokalområdet og dermed vise ansvarlighed for børn og unges færden.

Natteravnene Aarhus

Natteravnenes formål er at skabe lokal tryghed og livsglæde - især blandt børn og unge i det offentlige rum. Du er altid velkommen til at få en uforpligtende prøve. 

Red Barnet Ungdom

Red Barnet Ungdoms arbejde for en mere børnevenlig verden er baseret på stærke visioner og værdier.

Red Barnet Ungdoms Lektiecafé

Red Barnet Ungdoms projekt Læringscaféer er et projekt i Red Barnet Ungdom, hvor børn i fra 1.-10. klasse, som har det svært i skolen, kan øve sig i faglig træning gennem aktive læringsøvelser, få hjælp til at lave lektier og skabe nye relationer.

Red Barnet Ungdoms Lektievenner

Red Barnet Ungdom tilbyder hjemmelektiehjælp, hvor den frivillige bliver knyttet til et barn, som den frivillige besøger i barnets hjem et par timer en gang om ugen.

Røde Kors Aarhus – Midlertidig forældremyndighedsindehaver (MFI)

Som frivillig forældremyndighedsindehaver vil dine opgaver blandt andet være møder med kommunen, hvor du agerer som støtte for den unge. Derudover vil der også være møder med uddannelsesinstitutioner og eventuelle bosteder.

Samt forskellige sociale arrangementer med den unge, alt efter hvad I sammen har lyst til.

Somalisk Unge og Forældreråd

Det er en frivillig forening, der tilbyder fritidsaktiviteter primært til unge i skolealderen, som er bosiddende i Viby og omegn.

Studerende og Sorg

'Studerende og Sorg' yder støtte til studerende i sorg – primært gennem afvikling af frivilligt drevne sorggrupper

TNT VIET-MEDIA

Vi beskæftiger os med radio / TV-udsendelser på dansk/vietnamesisk og samarbejder særligt med unge spirende talenter inden for medie, musik, sang og dans.

Tusindfryd

Lektiehjælpen Tusindfryd tilbyder lektiehjælp og samtaletræning til mennesker med flygtninge- og indvandrerbaggrund.

UFL-klub8000C

Aktivitetsklub for unge med særlige behov

Ungdommens Røde Kors Aarhus (URK)

Ungdommens Røde Kors Aarhus er en stor og dynamisk gruppe af cirka 250 aktive frivillige, der arbejder for at forbedre forholdene for de udsatte børn og unge i byen

Ventilen

Ventilen Aarhus er et mødested for unge i alderen 15-25 år, som føler sig ensomme. Der er fokus på sociale relationer og dannelse af netværk.

Young Connect Rådgivningen (under KFUMs Sociale Arbejde)

Anonym rådgivningssamtaler til unge mellem 12 og 25 år.