Flygtninge & indvandrere

I denne kategori finder du tilbud målrettet flygtninge og indvandrere og ’Udenlandske kvinder’, som er oprettet som underkategori. Herunder finder du tilbud målrettet specifikt mod kvinder, som er flygtninge eller indvandrere.

Leder du efter tilbud målrettet specifikt mod grønlændere, så kig under målgruppen ’Grønland’.

Her er tilbud om kurser, undervisning og rådgivning, samt interkulturelle tilbud som mentorordninger og netværksdannelse.

Barnets Ven

Barnets Ven er en storebror-/storesøsterordning, hvor en frivillig rollemodel fra Red Barnet Ungdom mødes med et udsat barn, der har brug for tryghed,
omsorg og gode oplevelser.

Bilauget

Socialt samvær omkring aktiviteten biavl. Fællesskabet består af folk med mange forskellige baggrunde. Der tales på dansk, arabisk og engelsk.

Bonus Aarhus Udruzenje

BONUS er en frivillig forening af unge med rødder i Bosnien-Hercegovina, der bor, studerer og arbejder i Danmark. Foreningen organiserer sjove og farverige fester, og interessante debatoplæg og foredrag.

Bydelsmødre i Kvindehuset

Kvindehusets bydelsmødre kan hjælpe med det danske sprog, skabe nye netværker og oplyse om rettigheder og pligter, børneopdragelse, skole og fritid og kost og motion.

Dansk Flygtningehjælp Ungdom

DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom er en landsdækkende organisation for unge med og uden flygtningebaggrund. Med de engagerede frivillige som grundsten i organisationen arbejder DFUNK for stærke, mangfoldige og inkluderende fællesskaber, der giver plads til at udvikle sig og tage ansvar.

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening har til formål at øge forståelsen af det palæstinensiske folks skæbne historisk og kulturelt.

Dansk-Azerbaijansk Venskabsforening (DAV)

DAV består af interesserede azerbaijanere og danskere, som arbejder for kulturforståelse imellem medlemmerne og at fremme en gensidig integration.

Den Eritreanske Støtteforening

Den Eritreanske Støtteforening blev stiftet i 1993 i Århus efter at Eritrea blev et selvstændigt land.

Den Somaliske Kvindeforening i Danmark

Den Somaliske Kvindeforenings formål er at styrke og synliggøre de somaliske piger og kvinders position og muligheder i samfundet både nationalt og internationalt.

FitforKids

FitforKids hjælper inaktive og overvægtige børn 7-15 år og deres familier i Aarhus Kommune til et sundere liv.

Forening for unge Eritreaner

Forening for unge Eritreaneres formål er at støtte og hjælpe unge, primært med
eritreansk baggrund, i at blive integreret i det danske samfund. Med
udgangspunkt i et forpligtende fællesskab og fælles aktiviteter, er det
foreningens formål at styrke folkeoplysningen, medlemmernes evne og lyst til at
tage ansvar for eget liv, og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet

ForeningsMentor Aarhus

ForeningsMentor Aarhus hjælper udsatte børn og unge ind i foreningslivet.

Frivilligrådgivningen (Dansk Flygtningehjælps)

Frivilligrådgivningen tilbyder flygtninge og etniske minoriteter gratis, professionel rådgivning om alle sider af livet i Danmark

Kvindemuseets Kulturmøder

Kvindemuseets kulturmøder skaber en-til-en-relationer mellem kvinder med flygtninge/indvandrerbaggrund og kvinder solidt forankret i det danske samfund.

KØN Kulturmøder

Formålet med KØN Kulturmøder er at hjælpe personer med flygtninge- og indvandrerbaggrund med at skabe deres nye liv i Danmark.

Leg og Lær ( Lektiecafé Frydenlund )

Lektiecafeen i Frydenlund er en de fast aktiviteter i foreningen - Leg og Lær.

Lektiecaféen i Frydenlund Fælleshus har eksisteret i 14 år. Da den i sin tid begyndte, var det på initiativ fra forældrene, til de børn der bor i området. Forældrenes dansk, matematik og andre faglige evner var ikke på det niveau, der var i folkeskolen, så forældrene kunne ikke hjælpe deres børn. Både da lektiecaféen startede for 14 år siden og stadig i dag, bliver den drevet, af de forældre der gerne ser deres børn komme på et akademisk bedre niveau. Uddannelsesniveauet i Frydenlund området var før lektiecaféens opstart lavt, da mange unge ikke valgte nogen uddannelse efter grundskolens afslutning. Dette har ændret sig drastisk i løbet af de sidste 12 år, hvor mange flere unge fra Frydenlund vælger en gymnasial uddannelse efter grundskolen.

Dette er, udover et kæmpe skulderklap til Lektiecaféen, også et bevis på at lektiecaféen har hævet de unge menneskers selvtillid til et meget højere og før uset niveau. De unge mennesker der kommer i lektiecaféen, kommer her selv uden ”tvang” fra deres forældre og nyder at være i denne. Forældrene spiller en vigtig rolle i lektiecaféen. De kommer sammen deres børn og hygger sig i sofaen, mens børnene får hjælp til lektierne.

Leg og Lær med Etnisk Ord

Frivillig forening for frivillighed, fællesskab og medborgerskab i lokalsamfundet.

LGBT Asylum

LGBT Asylum er en gruppe af LGBT+ personer - asylansøgere, flygtninge, danske statsborgere og personer med ophold i Danmark. LGBT Asylum arbejder for LGBT-personers rettigheder i det danske asylsystem og for LGBT-flygtninges rettigheder i Danmark.

Muhabet Aarhus

Muhabet Aarhus er et multikulturelt værested med særligt fokus på gruppen af psykisk syge og sårbare kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk.

Netværksfamilier i Aarhus

Er du flygtning, og kunne du tænke dig en dansk ven eller kontakt med en dansk familie? En netværksperson eller netværksfamilie kan hjælpe flygtninge med at falde til i Danmark.

Peace and friendship international organization

A voluntary, non-profit humanitarian organization, an independent local and international organization.

Red Barnet Ungdom

Red Barnet Ungdoms arbejde for en mere børnevenlig verden er baseret på stærke visioner og værdier.

Red Barnet Ungdoms Lektiecafé

Red Barnet Ungdoms projekt Læringscaféer er et projekt i Red Barnet Ungdom, hvor børn i fra 1.-10. klasse, som har det svært i skolen, kan øve sig i faglig træning gennem aktive læringsøvelser, få hjælp til at lave lektier og skabe nye relationer.

Red Barnet Ungdoms Lektievenner

Red Barnet Ungdom tilbyder hjemmelektiehjælp, hvor den frivillige bliver knyttet til et barn, som den frivillige besøger i barnets hjem et par timer en gang om ugen.

Røde Kors Aarhus – Aarhus Vinterherberg

Aarhus Vinterherberg hjælper hjemløse migranter i årets koldeste måneder. Formålet er at dække behovet for nattesøvn, mad og fællesskab til hjemløse migranter, der ikke har været i stand til at finde en stabil boligsituation for vinteren.

Røde Kors Aarhus – Mere mad – Mere mening

Mere Mad - Mere Mening er et koncept udviklet på baggrund af ønsket om at hjælpe flygtninge og udsatte borgere med at få varieret og billig mad. Aktiviteten er et bæredygtigt projekt, som bekæmper madspild samtidig med at økonomisk pressede borgere får en hjælpende hånd.

Røde Kors Aarhus – Midlertidig forældremyndighedsindehaver (MFI)

Som frivillig forældremyndighedsindehaver vil dine opgaver blandt andet være møder med kommunen, hvor du agerer som støtte for den unge. Derudover vil der også være møder med uddannelsesinstitutioner og eventuelle bosteder.

Samt forskellige sociale arrangementer med den unge, alt efter hvad I sammen har lyst til.

Somalisk Sundhedsforbund

Forening, som har til formål at fremme sundheden for somalier i Danmark og Somalia. Derudover hjælpe unge med uddannelse, samt skabe et netværk for de professionelle somaliere i Danmark.

Taldansk café

Taldansk café er en samtalecafé, hvor folk der gerne vil lære at tale bedre dansk, kan komme og tale dansk med en frivillig dansker. Vi taler med folk fra hele verden og med meget forskellige baggrunde. Alle er velkomne til at komme og tale dansk i Taldansk café.

TNT VIET-MEDIA

Vi beskæftiger os med radio / TV-udsendelser på dansk/vietnamesisk og samarbejder særligt med unge spirende talenter inden for medie, musik, sang og dans.

Tusindfryd

Lektiehjælpen Tusindfryd tilbyder lektiehjælp og samtaletræning til mennesker med flygtninge- og indvandrerbaggrund.

Unge4Unge

UNGE4UNGE er et kriminalpræventivt netværk, der består af unge i aldersgruppen 15-25 år, der stræber efter at forebygge kriminalitet blandt unge i 8-15 års alderen i Aarhus Vest.

Vi-Senior (Netværk for vietnamesiske ældre)

Vi-Senior er et netværk for vietnamesiske ældre til forebyggelse af ensomhed. Derudover samarbejder vi om at bringe kulturelle oplevelser ud til ældre borgere, hvor de er: på lokalcentre, plejehjemme samt til sommer- og gadefest i lokalområderne. Både netværksdelen og deres aktiv deltagelse i samfundet er en væsentlig mediator for deres livskvalitet og sundhed.

Young Connect Rådgivningen (under KFUMs Sociale Arbejde)

Anonym rådgivningssamtaler til unge mellem 12 og 25 år.