Øvrige

I denne kategori finder du øvrige tilbud, som spænder bredere end de øvrige kategorier og som henvender sig til alle eller flere forskellige slags målgrupper.

Her findes tilbud om folkeoplysning, foreningsstøtte og rådgivning, førstehjælp, hjælp ved mobning, samt jobformidling og socialøkonomiske virksomheder, rådgivning om arbejdsmarkedet, konfliktrådgivning og selvhjælpsgrupper.

Aarhus Klunserne

Aarhus Klunserne er en frivillig og humanitær arbejdsplads. 

Åben Konfliktrådgivning Aarhus

Åben Konfliktrådgivning er for alle, da alle mennesker oplever konflikter, og derfor kan alle have glæde af rådgivning, hvis en konflikt er ved at gå i hårdknude.

Århus Ungdommens Fællesråd

ÅUF hjælper ungdomsforeninger med råd, vejledning og støtte i foreningsspørgsmål og sikrer, at disse foreninger får en stemme i kommunen.

Beredskabsforbundet Aarhus

Beredskabsforbundet medvirker til at udbrede kendskabet i befolkningen til beredskab og forebyggelse.

Derudover er beredskabsforbundet Aarhus er ståsted for frivillige i beredskabet og for samaritter under beredskabet i Aarhus.

Bistad

BISTAD er en forening, som gennem drift af bistader i byen forsøger at genskabe den naturlige balance i økosystemet, som producerer og sælger honningen fra biavlen lokalt, og som tilbyde fleksibelt og meningsfuldt arbejde for byens udsatte borgere.

Børnehjælpsdagen

Børnehjælpsdagen er en hjælpeorganisation, der støtter anbragte børn og udsatte unge i Danmark

CfK-Ung

KIF er et projekt under ’Center for Konfliktløsning’, som står for Konflikthåndtering i Foreningslivet, og er et gratis tilbud til børne- og ungdomsorganisationer.

Dansk Folkehjælp Aarhus Afd.

Dansk Folkehjælp tilbyder førstehjælpskurser til såvel privatpersoner som til virksomheder.

DE9 Foreninger til pårørende i Region Midt

DE9 er en frivillig sammen slutning af foreninger for pårørende i Region Midtjylland. DE9 er en paraplyorganisation, hvis medlemsforeninger tilbyder støtte og vejledning til personer, der er pårørende til en person, som har en psykisk sygdom.

Den Somaliske Kultur- og Medieforening (SKMF)

Vi arbejder med kultur og medie på mange forskellige måder. Vi yder fx lektiehjælp og voksenundervisning. Vi samarbejder også med nødhjælpsorganisationer. 

Frivilligcenter Aarhus

På Frivilligcenter Aarhus arbejder vi for at støtte, udvikle og fremme den frivillige sociale indsats for sårbare og socialt udsatte mennesker i Aarhus.

Kulturgyngen

Foreningen ’Kulturgyngen’ er en social økonomisk virksomhed i Aarhus midtby, der beskæftiger sig med netværksarbejde for arbejdsløse. Herunder jobtræning, revalidering, aktivering og samfundstjeneste.

Land of hope

Land of hope er en non – profit organisation, der kæmper for børns rettigheder. Vores primære formål er at redde de såkaldte heksebørn i Nigeria, hvor overtroen på hekse er meget udbredt.

Mellemfolkeligt Samvirke Aarhus

Vi bekæmper fattigdom ved at hjælpe verdens fattigste til selv at kæmpe for deres rettigheder og bryde de strukturer, der holder dem fast i sult og fattigdom.

Oxfam IBIS

Oxfam IBIS bekæmper global ulighed gennem forskellige projekter – både internationalt og lokalt!

PowerjobMidt

Powerjobmidt er et nonprofit-netværk for jobsøgende, som arbejder aktivt for at markedsføre netværket som et supplement til traditionel jobsøgning og rekruttering.

Røde Kors

Røde Kors' afdeling i Aarhus følger udviklingen i samfundet og løser forskellige opgaver.

Røde Kors Aarhus – Genbrugsbutikker

Røde Kors' genbrugsbutikker er en vigtig forudsætning for at vi i Røde Kors kan udføre vores sociale hjælpearbejde. Indtægten fra salget af tøj, møbler og nips i butikkerne bliver først og fremmest brugt til vore sociale aktiviteter i Aarhus området

Røde Kors Aarhus – Kammesjukkerne

Vores Kammesjukker arrangerer unikke og anderledes oplevelser for beboerne på Madsbjerg Plejehjem minimum én gang hver måned. Det kan være én gangs aktiviteter såvel som tilbagevendende arrangementer, men kontinuitet og gode relationer er altafgørende.

Røde Kors Aarhus – Nørklere

Røde Kors' nørkleprogram er en lokal, social aktivitet med et internationalt formål. Udover at være en nødhjælpsaktivitet så er nørkleprogrammet også et socialt sammenhold, som bringer mennesker sammen.

Selvhjælp Aarhus

Selvhjælp Aarhus tilbyder mennesker i samme situation at kunne mødes i trygge rammer i en selvhjælpsgruppe.

Somali Relief Trust (SRT)

Vi arbejder i fællesskab for at skabe en bedre fremtid for den fattigste befolkning på Afrikas Horn.

Sommerskole i Gellerup (under Mellemfolkeligt Samvirke)

Sommerskole i Gellerup er en årligt tilbagevendende begivenhed, der foregår en uge midt i sommerferien fra 9-15 hver dag. På sommerskolen lærer børnene om forskellige lande og kulturer gennem både kreative og fysiske aktiviteter.

SOS Børnebyerne

SOS Børnebyernes Lokalgruppe i Aarhus. Engager dig lokalt og gør en forskel for forældreløse og udsatte børn. Som frivillig i vores lokalgruppe bliver du en del af et engageret fællesskab, hvor din indsats bliver til en ny start på livet for verdens udsatte børn.

Trøjborg Beboerforening

Et kulturelt samlingpunkt.

Voksenmobning Nej Tak

Formålet med Voksenmobning Nej Tak er at udbrede kendskab til voksenmobning og de konsekvenser det har for den enkelte, for arbejdspladsen og for samfundet. Er du ramt af mobning, og har du brug for nogen at snakke med, kan du ringe på foreningens hotline.

Wefood/Folkekirkens Nødhjælp

Gør en forskel for verdens mennesker i nød og samtid vær med til at bekæmpe madspil.