Psykisk sårbarhed

I denne kategori finder du tilbud til psykisk sårbare inddelt i undergrupper, som henvender sig til konkrete problemstillinger. Under kategorien øvrige findes tilbud, som henvender sig mere generelt til psykisk sårbare. Tilbud til folk med asperges, autisme og ADHD findes under målgruppen sygdom.

Bedre Psykiatri Aarhus

Bedre Psykiatri Aarhus er lokalafdeling af Bedre Psykiatri – Landsforeningen for pårørende, som er en frivillig forening for pårørende til mennesker med psykisk sygdom.

Vi tilbyder netværksgrupper til børn, unge, forældre og seniorer.
Desuden tilbyder vi mindfulness, rådgivning og bisidderhjælp. Endelig tilbyder vi foredrag

Børnehjælpsdagen

Børnehjælpsdagen er en hjælpeorganisation, der støtter anbragte børn og udsatte unge i Danmark

Café Exit

Café Exit er en organisation, som gennem kultureftermiddage, job‐ og uddannelsesvejledning,juridisk rådgivning, kunstprojekter, samtaler med terapeut og psykolog og meget mere ønsker at støtte ex‐indsatte og indsatte, der gerne vil ”starte på en frisk”.

Cafe ODA

Cafe ODA er en social Cafe for mennesker med ikke psykotiske lidelser så som OCD, Depression, Angst, bipolar.

Christianskirkens besøgstjeneste

Christianskirkens besøgstjeneste.

Vi vil gerne være med til at bryde ensomheden.

Dalgas Skolen, lille skole for voksne

Folkeoplysnings undervisning for psykisk sårbare voksne på små hold a 7 deltagere.

Dansk PTSD Forening

Vi vil udbedre viden om PTSD Til Alle landets kommuner hospitaler psykiatrien regioner læger og andre behandlere i hele dk.

De Splittergale

De Splittergale er en musik- og gøglertrup og de fleste af truppens medlemmer har, eller har haft, en eller anden form for sindslidelse, og derfor fungerer gruppen også som en stærk selvhjælpsgruppe for de enkelte medlemmer.

DE9 Foreninger til pårørende i Region Midt

DE9 er en frivillig sammen slutning af foreninger for pårørende i Region Midtjylland. DE9 er en paraplyorganisation, hvis medlemsforeninger tilbyder støtte og vejledning til personer, der er pårørende til en person, som har en psykisk sygdom.

Den Venlige Psykiatribrugerforening

Den venlige Psykiatriforening, er en ny forening, der vil skabe aktivitet, samt sakbe netvækr for brugerner, ikke kun psykiatribrugere, men alle brugere i Aarhus kommune.

.

DepressionsForeningen

DepressionsForeningen arbejder for, at mennesker ramt af depression og bipolar lidelse og deres pårørene kan leve et godt og meningsfyldt liv trods psykisk sygdom.

Det Sociale Netværk

Foreningen Det Sociale Netværk har til formål at sætte fokus på mental trivsel og psykisk sårbarhed.

Efterladte efter selvmord

Efterladte Efter Selvmord har som formål at sikre hjælp og støtte til de efterladte og andre, der berøres af selvmord.

Foreningen Fristedet af 2011

Aktiviteter for sindslidende. Primært madlavning og værested.

Følgeven Aarhus

Følgeven Aarhus matcher psykisk sårbare voksne med frivillige følgevenner. De to skal gå til en fritidsaktivitet sammen. Formålet er at forbedre mulighederne for at dyrke sin fritidsinteresse, møde nye mennesker og indgå i nye fællesskaber.

Galleri Gallo

Galleri Gallo er et græsrodsgalleri, som udstiller værker af kunstnere, der har -eller haft det - psykisk svært. Psykisk sårbare og sindslidende. Også ”psykisk raske” er velkommen til at udstille i galleriet.

Gallo Gartneriet

Gallo Gartneri har et jordstykke på 2000m2, hvor mennesker med og uden psykiatribaggrund arbejder i haven.

Gallo Huset

Socialøkonomisk virksomhed - kaffebaren er åbent for alle - fairtraide og økologi. Et rummeligt fællesskab med fokus på socialt samvær.

Gallo Kriserådgivning

Gallo Kriserådgivning er en non-profit psykosocial forening, som tilbyder værested samt gratis og anonym samtaleterapi. Derudover har vi en masse
aktiviteter i og ude af huset samt ugentlige fællesspisninger. Vores gæster er alt fra studerende til pensionister, dog tilbyder vi ikke hjælp til personer med alkohol- eller stofmisbrug.

HUSRUM

HUSRUM er et fællesskab for unge, der føler sig ensomme. Hos os kan du blive en del af et rummeligt fælleskab, hvor vi vil hjælpe dig med at få gode sociale oplevelser og nye venskaber. Vi tilbyder samtalegrupper, sociale arrangementer, bofællesskaber og hjertevenner. 

Jysk Børneforsorg / Fredehjem

Jysk børneforsorg/Fredehjem er som navnet antyder, en sammenslutning af to foreninger - Jysk børneforsorg og Fredehjem. De to pionergerninger og et fælles folkekirkeligt idégrundlag er det, der er basis for foreningens aktiviteter i dag.

Katrines Venner

Støtteforeningen Katrines Venner har eksisteret siden 1983. Den startede op på det daværende Katrinebjerg Centeret, deraf navnet. I 2013 fusionerede foreningen med Fontænehusets Venner og de to foreninger fungerer nu som én forening. Foreningen har en bestyrelse på 5 personer. Formand: Bente Hermansen.

Kirkens Korshær

Kirkens Korshær i Aarhus er en social og folkekirkelig hjælpeorganisation, der siden 1918 har arbejdet med socialt udsatte og hjemløse lokalt i Aarhus. 

LAP, Aarhus Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

LAP er en organisation, hvor nuværende og tidligere psykiatribrugere støtter hinanden, tager fælles initiativer, formulerer en politik og stiller krav vedrørende vore egne interesser.

Livslinien

Livslinien forebygger selvmord og selvmordsforsøg og tilbyder anonym telefon, net- og chatrådgivning.

LMS (Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade)

LMSs overordnede formål er at give støtte, rådgivning og information til personer, der er ramt af en spiseforstyrrelse eller selvskade samt til pårørende og andre interesserede.

Læseforeningen

Læseforeningen afholder læsegrupper for mange målgrupper, bl.a. psykisk sårbare, ældre og socialt udsatte.

MindU

MindU, der er et projekt under Det Sociale Netværk, sætter fokus på mental trivsel og psykisk sårbarhed blandt unge, der går til konfirmandforberedelse. 

PsykInfo Midt

PsykInfo er et informationscenter, der tilbyder oplysning og rådgivning om sindslidelser, behandling, sociale forhold, aktivitetstilbud og samvær med psykisk syge.

Rehabiliteringsforløb

Rehabiliteringsforløb er et af de tilbud Aarhus kommune giver til personer med psykisk sårbarhed.

Se mere om os på www.aarhus.dk/rehabilitering

Her kan du også downloade vores udbudskatalog.

Selvhjælpsgruppen for stemmehørere

Selvhjælpsgruppen for stemmehørere arbejder for at at udveksle erfaringer og herigennem støtte hinanden til at blive bedre til at mestre stemmerne.

Sind Pårørenderådgivning

Rådgivning og støtte til personer, som er pårørende til et menneske med psykisk sygdom eller sårbarhed. Støtte og vejeldning til psykiske sårbare mennesker, som er fleksjobberettigede og som har svært ved at fodfæste på arbejdsmarked, med det formål at finde et job til dem.

SIND Ungdom Aarhus

Sind Ungsom Aarhus ønsker med vores klub at skabe fællesskab og rummelighed for psykisk sårbare unge.

SIND-Nettet

SIND-nettet er en besøgsvensordning, der skaber kontakt mellem dig, der er ramt af psykisk sårbarhed, og en af vores frivillige besøgsvenner.

Sindslidendes Vilkår

Sindslidendes Vilkår er en frivillig social organisation, som driver værestederne Bazen og Aktivitetscaféen på Sønder Allé 33 i Aarhus. Vi arbejder for at skabe trygge rammer for borgere med psykiske sårbarheder eller behov for et fællesskab.

TiD – Transpersoner i Danmark

TiD - Transpersoner i Danmark er mødested for ALLE TRANSPERSONER. Om du er transvestit, crossdresser, transmand, transkvinde eller hvordan du end du definerer dig selv, er du hjertelig velkommen.

Værested Café Smilet

Det hyggelige værested i Aarhus N, som er åbent for dig, der ønsker nærhed og medmenneskelighed.

www.sindnet.dk

Sindnet.dk er et 100 % brugerdrevet gratis online mødested for psykisk sårbare over hele landet på tværs af diagnoser med chat, blogs, forumdebat, brevkasse, info om psykiatri, job på særlige vilkår, fonde og legater

Young Connect Rådgivningen (under KFUMs Sociale Arbejde)

Anonym rådgivningssamtaler til unge mellem 12 og 25 år.