Seksuelt misbrug og vold

I denne kategori finder du tilbud som behandlingstilbud og rådgivning. Tilbuddene henvender sig til seksuelt misbrugte og voldsramte.

Leder du efter tilbud om rådgivning til udenlandske kvinder om vold, findes de ikke i denne kategori men under kategorien ”Udenlandske kvinder” under rådgivningstilbud.

Bryd Tavsheden

Børne- og kærestevold er så tabubelagt, at det er svært at tale om for mange børn og unge. Vi opfordrer dem derfor til at bryde tavsheden, så de kan få hjælp til at bryde ud af voldsmønstret, og så de ikke tager volden med i deres voksenliv.

CSM Midt Nord - Frivilligsektionen

Center for Seksuelt Misbrugte - Midt Nord er for voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. Frivilligsektionen tilbyder rådgivning, hjælp, støtte samt meningsfuld samvær med ligesindede.

Dialog mod Vold

Dialog mod Vold er et terapeutisk tilbud til udøvere af vold i nære relationer, samt deres familie, når det er relevant.

Hjælp Voldsofre

Hjælp Voldsofre er en apolitisk og humanitær landsforening, der yder hjælp til ofre for vold, voldtægt, røveri og incest.

Joan Søstrene

Joan-Søstrene giver støtte, hjælp og råd til enhver kvinde over 18 år, der har været udsat for incest, vold, voldtægt, sexchikane eller trussel om vold.

Kvisten

Kvisten – terapi til ofre for seksuelle overgreb

Landsorganisationen Kris (Kristen terapi og Rådgivning for Incest-ofre og Seksuelt misbrugte)

Kris er en fælleskirkelig, tværfaglig organisation med det sigte at rådgive/hjælpe seksuelt misbrugte, deres familier, partnere og børn i og udenfor kirkerne og informere om seksuelt misbrug indenfor/udenfor kirkerne.

LivaRehab Midtjylland

LivaRehab er et rehabiliteringstilbud til mennesker med skadesvirkninger fra prostitution, incest, seksuelle overgreb og vold. Hos LivaRehab støttes den enkelte til at skabe forandring i eget liv, til at komme ud af en fastlåst situation og til at mestre sårbarhed.

Midtjysk Spor

Midtjysk Spor er en lokalafdeling af Landsforeningen Spor for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb. Vi tilbyder foredrag og andre aktiviteter til at fremme synliggørelsen af senfølger og skabe netværk.

Pårørende Foreningen for Seksuelt Krænkede

PFSK arbejder for at sikre seksuel sundhed og seksuelle rettigheder uanset alder, køn, etnisk oprindelse, politisk-religiøs eller seksuel præference, og social- eller ægteskabelig status.

Røde Kors Aarhus – Qnet

Efterværnsnetværk for kvinder der har været udsat for vold.