Socialt udsatte

Denne kategori spænder bredt over mange forskellige slags målgrupper som fx ældre, ensomme og handicappede. Ældre har også sin helt egen kategori, hvor specifikke tilbud målrettet ældre kan findes, ligesom handicappede også har sin egen kategori, hvor der er tilbud målrettet til handicappede. Tilbus til hjemløse findes som underkategori.

I denne kategori kan du finde tilbud om besøgstjenester, caféer og væresteder.

ALFAVEL

Velgørenhed

Behandl Os Ordentligt

Rådgiver og vejleder i love, regler og hjælper gratis med de spørgsmål eller problemer somd en enkelte borger på offentlig ydelse måtte have.

Behandl os ordentligt er en landsdækkende vederlagsfri formidlings organisation. Derfor er alt hjælp gratis og her er der ingen kontingent betalinger.

Børnehjælpsdagen

Børnehjælpsdagen er en hjælpeorganisation, der støtter anbragte børn og udsatte unge i Danmark

Café Exit

Café Exit er en organisation, som gennem kultureftermiddage, job‐ og uddannelsesvejledning,juridisk rådgivning, kunstprojekter, samtaler med terapeut og psykolog og meget mere ønsker at støtte ex‐indsatte og indsatte, der gerne vil ”starte på en frisk”.

Café Parasollen

Café Parasollen er et alkohol/stoffrit sted, hvor alle er velkommen, og det er "kirkens dagligstue" og "mors køkken".

Christianskirkens besøgstjeneste

Christianskirkens besøgstjeneste.

Vi vil gerne være med til at bryde ensomheden.

Den Mobile Retshjælp

Den Mobile Retshjælps opgave er at give gratis juridisk hjælp over telefonen, via e-mail og ved personlig møde efter aftalte til alle borgere og enhver der opholder sig i Danmark.

Det Blå Sted

Det Blå Sted er et værested, der ønsker at støtte og hjælpe udsatte og sårbare i Aarhus.

Fonden Bindeleddet

Bindeleddet er en mentorindsats for unge hjemløse. Bindeleddet samarbejder
med ungeherberger, hvor vores frivillige kommer og deltager i aktiviteter og
samvær med de unge. Hvis der opstår en relation mellem en frivillig og en ung,
matcher vi dem i et mentorforløb.

Forening for unge Eritreaner

Forening for unge Eritreaneres formål er at støtte og hjælpe unge, primært med
eritreansk baggrund, i at blive integreret i det danske samfund. Med
udgangspunkt i et forpligtende fællesskab og fælles aktiviteter, er det
foreningens formål at styrke folkeoplysningen, medlemmernes evne og lyst til at
tage ansvar for eget liv, og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet

Foreningen Frivillig Åben Dialog Netværk

Vi tilbyder et fleksibelt, gratis og hurtig hjælp tilbud for borgere i Aarhus og omegn. Vi tilbyder at afholde Åben Dialog samtaler med dig og dit netværk. Vi tilbyder at komme hjem til dig eller et andet sted du foretrækker. Vi kan tilbyde en eller flere samtaler.

ForeningsMentor Aarhus

ForeningsMentor Aarhus hjælper udsatte børn og unge ind i foreningslivet.

Fundamentet

Fundamentet er en social-filosofisk organisation for sårbare, udsatte eller blot fortvivlede borgere i Aarhus som søger ny hjælp og hurtigere resultater. Vi er et forsøg på at nytænke de sociale indsatser. Vi tror på gratis og lige adgang til hjælp for alle.

Fødevarebanken

Fødevarebanken er en forening, som formidler industriens friske overskudsmad videre til organisationer som arbejder med socialt udsatte. Derved bliver industriens overskud til gode måltider for Danmarks socialt udsatte børn, unge og voksne på krisecentre, væresteder for hjemløse.

Følgeven Aarhus

Følgeven Aarhus matcher psykisk sårbare voksne med frivillige følgevenner. De to skal gå til en fritidsaktivitet sammen. Formålet er at forbedre mulighederne for at dyrke sin fritidsinteresse, møde nye mennesker og indgå i nye fællesskaber.

Hasle Kirkes besøgstjeneste

Besøgstjeneste betyder omsorg for ensomme med samtale, højtlæsning, gåture ect. Frivillige lærer om den eksistentielle samtale - og i det hele taget om det at give omsorg.

Jysk Børneforsorg / Fredehjem

Jysk børneforsorg/Fredehjem er som navnet antyder, en sammenslutning af to foreninger - Jysk børneforsorg og Fredehjem. De to pionergerninger og et fælles folkekirkeligt idégrundlag er det, der er basis for foreningens aktiviteter i dag.

Kirkens Korshær

Kirkens Korshær i Aarhus er en social og folkekirkelig hjælpeorganisation, der siden 1918 har arbejdet med socialt udsatte og hjemløse lokalt i Aarhus. 

Kirkens Korshærs Døgnvarmestue

I døgnvarmestuen kan man få dækket nogle fundamentale behov for varme, mad, bad og hvile. Men vigtigst af alt kan man i døgnvarmestuen opleve menneskeligt nærvær, fællesskab og samtale.

LAFS, Landsforening af Fleks- og skånejobbere

LAFS, Landsforening af Fleks- og skånejobbere er en frivillig forening, der yder råd og vejledning til vore medlemmer, envidere har vi en bisidderordning og afholder cafémøder og kurser.

LAFS, Landsforeningen af Fleks-og skånejobbere

LAFS, Landsforeningen af Fleks-og skånejobbere er en frivillig forening, der yder råd og vejledning til vore medlemmer, endvidere har vi en bisidderordning, som er uden udgift for medlemmer af foreningen Vi afholder cafémøder, relevante kurser for målgruppen, samt bisidderkurser.

Leg og Lær med Etnisk Ord

Frivillig forening for frivillighed, fællesskab og medborgerskab i lokalsamfundet.

LGBT+ Danmark

LGBT+ Danmark - landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner er en interesseorganisation med fokus på områderne kønsidentitet og seksuel orientering, der arbejder for LGBT+ personers rettigheder og sundhed. 

Livsværkstederne i Gellerup

Livsværkstederne i Gellerup er en socialøkonomisk virksomhed, der driver en række projekter.

Vores projekter spænder fra vores sociale café 'Café Vita', udlændingeretshjælp, økonomisk og juridisk rådgivning, events og arrangementer, beskæftigelsesrettede forløb, socialøkonomiske tiltag under paraplyen Gellerup Works.

Læseforeningen

Læseforeningen afholder læsegrupper for mange målgrupper, bl.a. psykisk sårbare, ældre og socialt udsatte.

Muhabet Aarhus

Muhabet Aarhus er et multikulturelt værested med særligt fokus på gruppen af psykisk syge og sårbare kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk.

Nye Venner

Hvis du savner en stabil kontakt med et andet menneske, så kan et match med en frivillig fra Nye Venner måske være noget for dig. I ses typisk hver 14. dag i 1-3 timer, alt efter hvad I gerne vil bruge tiden på. Man kan ses hos dig til kaffe og en snak om lidt af hvert, og I kan følges til aktiviteter, som du har lyst og mod på. Vi satser på, at venskabet bliver langvarigt, hvis du har lyst til det.

Oxfam IBIS

Oxfam IBIS bekæmper global ulighed gennem forskellige projekter – både internationalt og lokalt!

Røde Kors Aarhus – Aarhus Vinterherberg

Aarhus Vinterherberg hjælper hjemløse migranter i årets koldeste måneder. Formålet er at dække behovet for nattesøvn, mad og fællesskab til hjemløse migranter, der ikke har været i stand til at finde en stabil boligsituation for vinteren.

Røde Kors Aarhus – Besøgstjenesten

Besøgstjenesten i Røde Kors Aarhus er et tilbud om at få en besøgsven, der typisk kommer på besøg en gang om ugen i ca. 1 time. Tilbuddet retter sig primært til ældre, der føler sig ensomme eller isolerede og savner personlig kontakt til andre mennesker i hverdagen. Det kan være ældre, der er blevet alene, ikke har nær familie eller hvis det nærmeste familie er bosat andetsteds.

Røde Kors Aarhus – Hjem til dig

Hjem til Dig har fokus på at give den unge en struktureret og rolig hverdag, så den bliver nemmere og mere overskuelig at arbejde med. Den unge får mulighed for at flytte ind til en frivillig vært, som bidrager ved at stille et værelse til rådighed og tager den unge ind som en del af familien. Dette er for at styrke den unges kompetencer og give en oplevelse af, hvordan et normalt hjem fungerer.

Røde Kors Aarhus – Mere mad – Mere mening

Mere Mad - Mere Mening er et koncept udviklet på baggrund af ønsket om at hjælpe flygtninge og udsatte borgere med at få varieret og billig mad. Aktiviteten er et bæredygtigt projekt, som bekæmper madspild samtidig med at økonomisk pressede borgere får en hjælpende hånd.

Røde Kors Aarhus – Nørklere

Røde Kors' nørkleprogram er en lokal, social aktivitet med et internationalt formål. Udover at være en nødhjælpsaktivitet så er nørkleprogrammet også et socialt sammenhold, som bringer mennesker sammen.

Røde Kors Aarhus – PitStop

PitStop tilbyder syge hjemløse eller funktionelt hjemløse et sted hvor de kan komme til hægterne efter udskrivelse fra byens hospitaler. Målgruppen er udskrevne patienter og borgere som ved et ophold på PitStop kan undgå en genindlæggelse. PitStop tager også imod socialt udsatte som trænger til rekreation, når livet af forskellige grunde bliver for vanskeligt.

Røde Kors Aarhus – Primus Motor

Primus Motor er en mentorordning for løsladte fanger, som skal sikre en god overgang fra fængsel til frihed.

Røde Kors Aarhus – Værket

Værket er et netværk for ensomme voksne, hvor de kan mødes i trygge rammer og erfaringsudveksle, socialisere, og få snakket om de følelser, som fylder enormt meget i hverdagen.

Sanabel - Hånd i hånd kan vi hjælpe

Vi arbejder for at bygge bro mellem etniske indvandrere og etnisk ældre danskere. Foreningen satser desuden på at bidrage i kampen imod madspil ved at sælge madrester og bruge indkomsten herfra til at hjælpe forældreløse børn i fattige lande.

SAND

SAND er en interesseorganisation for nuværende og tidligere hjemløse. Vi arbejder for at afskaffe hjemløshed og forbedre forholdene for de hjemløse, der nu engang er.

Skraldecafeén

Fællesskab om skraldet mad.

TiD – Transpersoner i Danmark

TiD - Transpersoner i Danmark er mødested for ALLE TRANSPERSONER. Om du er transvestit, crossdresser, transmand, transkvinde eller hvordan du end du definerer dig selv, er du hjertelig velkommen.

Tre Ege

Tre Ege er en selvejende institution under Kirkens Korshær, der tilbyder midlertidigt ophold til hjemløse.