Tro og kultur

I denne kategori finder du tilbud indenfor tro og kultur. Her er både arrangementer i folkekirker og interkulturelle tilbud som for eksempel dialoggrupper og kulturmøder.

Leder du efter besøgstjenester, som er tilknyttet kirker og sogne, findes de under målgruppen socialt udsatte.

Azerbaijansk Kulturforening

Kulturel, social, integration, identitet, demokrati, aktivitet, sommenkomst, samvær, kommunikation, familie, teknoloji, socialmedia, internet osv.

Dansk Flygtningehjælp Ungdom

DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom er en landsdækkende organisation for unge med og uden flygtningebaggrund. Med de engagerede frivillige som grundsten i organisationen arbejder DFUNK for stærke, mangfoldige og inkluderende fællesskaber, der giver plads til at udvikle sig og tage ansvar.

Dialog Forum Aarhus

Dialog Forum Aarhus blev etableret i 2007 af unge nydanskere. Initiativet udsprang af et ønske om en fredelig sameksistens på tværs af kulturer, der skal opnås ved at øge kendskabet og mødet med “den anden”.

Donorbørns Vilkår

Foreningen Donorbørns Vilkår´s formål er, at skabe de bedste betingelser for
personer med donorophav – børn som voksne.

Frelsens Hær

Frelsens Hær er en international bevægelse, et evangelisk trossamfund inden for den universielle kristne kirke. Frelsens Hærs budskab bygger på Bibelen, og dens tjeneste er motiveret af kærlighed til Gud. Vores opgave er at forkynde evangeliet om Jesus Kristus og i hans navn møde de menneskelige behov uden diskrimination. 

Gellerup Kirkes internationale aktiviteter

Gellerup Kirkes internationale aktiviteter arbejder for at styrke samværet mellem danskere og indvandrere i Gellerup Sogn.

Helligåndskirkens Børne og Ungdomsarbejde

Helligåndskirkens Børne og Ungdomsarbejde har til formål at give børn og unge gode oplevelser og muligheden for at møde et kristent livssyn gennem spændende, lærerige og fællesskabsopbyggende aktiviteter.

Oxfam IBIS

Oxfam IBIS bekæmper global ulighed gennem forskellige projekter – både internationalt og lokalt!

TNT VIET-MEDIA

Vi beskæftiger os med radio / TV-udsendelser på dansk/vietnamesisk og samarbejder særligt med unge spirende talenter inden for medie, musik, sang og dans.

Tro i dialog

Tro i Dialog arbejder nysgerrigt, kritisk og engageret med trosdialog i
mødet med menneskers tro og religiøse praksis.