• Hjem
  • Forening
  • Konsulentstøtte
  • Find frivillige

Søg frivillige

Rekrutter frivillige til foreningen

Vi har informationsmateriale fra lokale foreninger på frivilligcentret - for at sikre, at vi også henviser  til jeres forening, er det en god idé at sørge for, at vi også har materiale fra jer

Vi får ofte henvendelser fra mennesker, som vil høre mere om det at være frivillig. Vi tilbyder dem en frivilligsamtale, hvor vi med udgangspunkt i deres interesser og ressourcer finder frem til relevante foreninger og tilbud.

Vi tilstræber, at de kommende frivillige går fra vejledningen med stor lyst og motivation til at gå i gang – og med viden om de pågældende foreninger og tilbud.

Søger I frivillige, er det også en god idé at opslå jeres frivilligjob i de nationale jobdatabaser såsom frivilligjob.dk.

Frivilligjob.dk
Det gode opslag