Frivilligcenterets kurser i foråret 2018

Her finder du den foreløbige liste over kurser i foråret 2018. Listen opdateres løbende, og som noget nyt udbyder vi nu kurser i samarbejde med Frivilligcenter for Seniorer. Derfor er kursets lokation i visse tilfælde andre steder end Frivilligcenter Aarhus – og så er der endnu flere spændende kurser at vælge imellem!

Bemærk: Plads på kurserne tildeles efter først-til-mølle-princippet, og hvor Friviligcenter Aarhus’ medlemmer har 1. prioritet. Tilmeld dig dog endelig, selvom du ikke er medlem – der er ofte plads til en ekstra J Ønsker du og din forening at blive medlem, så læs mere her: http://www.frivilligcenteraarhus.dk/om-os/medlemskab

 

 

At være pårørende i krise eller sorg efter tab pga. død, sygdom eller skilsmisse

Kursets to oplægsholdere folder mange af de problematikker ud, man møder i svære overgange. Her får du mulighed for at forberede dig på, at det værste sker – og ikke mindst at komme helskindet igennem.

Tid: Mandag den 29. januar 2018 kl. 12-14

Sted: Klostergade 37, 1. sal, Rød Sal

Tilmelding: senest den 22. januar 2018 på tilmeld@foreningsbutikken.dk / 3044 1593 (bemærk: deltagerbetaling på 25 kr. inkl. kaffe og hjemmebag)

Flere informationer om kurset findes her.

 

Frivillig eller bruger? Lær at spotte og guide borgere, der henvender sig (2-dages kursus) (1. modul UDSKUDT)

Over to moduler vil du få viden og redskaber til at lykkes i situationer, hvor frivillige henvender sig, og du er i tvivl om, hvorvidt de kan være frivillige og evt. hvor. Vi vil bl.a. arbejde aktivt med dine erfaringer.

Tid:  onsdag den 21. marts 2018 kl. 16.30-20 (modul 1) Pga. sygdom er første modul rykket til d. 21. marts, dato for andet modul kommer hurtigst muligt.

Sted: Frivilligcenter Aarhus, Grønnegade 80, 1. sal, Salen

Tilmelding: senest den 14. februar 2018 på post@frivilligcenteraarhus.dk (tilmelding er til begge dage)

Flere informationer om kurset findes her.

 

Lær grafisk facilitering og bliv en bedre facilitator

Få indsigt i de grundlæggende principper bag grafisk facilitering og kombiner din rolle som facilitator med det grafiske. Lær også de basale tegneteknikker, så du fremover selv kan visualisere møder og processer.

Tid: Torsdag den 3. maj 2018 kl. 10-16

Sted: Frivilligcenter Aarhus, Grønnegade 80, 1. sal, Salen

Tilmelding: Tilmeld dig allerede – uforpligtende – nu på post@frivilligcenteraarhus.dk

Flere informationer om kurset findes her.

 

Sådan kommer du på forsiden - PR for organisationer

Bliv klogere på hvordan jeres organisation skaber opmærksomhed omkring jeres arbejde og lære hvordan man kommer i medierne. Der vil være god tid til at stille spørgsmål og arbejde med jeres egne mediebudskaber undervejs.  

Tid: Torsdag den 12. april 2018 kl. 16-19 

Sted: Frivilligcenter Aarhus, Grønnegade 80, 1. sal, Salen

Tilmelding: senest den 2. april 2018 på post@frivilligcenteraarhus.dk

Flere informationer om kurset findes her.

 

Kilder til fundraising inkl. tips & tricks til §18-ansøgningen

Fundraising kan være en vigtig indtægtskilde til det daglige arbejde og/eller konkrete projekter. På dette kursus får du tips & tricks til din §18-ansøgning, overblik over kilder til fundraising samt bud på den gode arbejdsproces i fundraisingen.

Tid: Onsdag den 18. april 2018 kl. 16-19 (kl. 16-17: §18 og kl. 17-19: Kilder til fundraising)

Sted: Frivilligcenter Aarhus, Grønnegade 80, 1. sal, Salen

Tilmelding: senest den 11. april 2018 på post@frivilligcenteraarhus.dk

Flere informationer om kurset findes her.

 

Nye projekter – for hvem og hvordan?

Vil du gerne starte et nyt socialt projekt – som enkeltperson eller i en eksisterende forening? Så kom til denne workshop, hvor vi arbejder med dine og ideer og konkretiserer: for hvem og hvordan?

Tid: Torsdag den 17. maj 2018 kl. 16-19

Sted: Frivilligcenter Aarhus, Grønnegade 80, 1. sal, Salen

Tilmelding: senest den 10. maj 2018 på post@frivilligcenteraarhus.dk

Flere informationer om kurset findes her.

 

AFHOLDTE KURSER

Tips & tricks til §18-ansøgningen – indenfor Sociale Forhold og Beskæftigelse

Laver du frivilligt socialt arbejde i Aarhus, og vil du gerne have del i Aarhus Kommunes §18-midler? Så kom og hør mere om ansøgningsprocedure, krav og særlige fokusområder samt få gode råd til ansøgningen.

Tid: Onsdag den 10. januar 2018 kl. 16-17.30

Sted: Frivilligcenter Aarhus, Grønnegade 80, 1. sal, Salen

Tilmelding: senest den 8. januar 2018 på post@frivilligcenteraarhus.dk

Flere informationer om kurset findes her.

 

Tips & tricks til §18-ansøgningen – indenfor Sundhed og Omsorg

Dette §18-kursus henvender sig til foreninger på ældreområdet i Aarhus kommune. Så har din forening et projekt med ældre som målgruppe, så mød op og hør mere om §18-midlerne indenfor Sundhed og Omsorg.

Tid: Onsdag den 17. januar 2018 kl. 9-12

Sted: KlostergadeCentret, Klostergade 37, 1. sal, Pejsestuen

Tilmelding: senest den 10. januar 2018 på tilmeld@foreningsbutikken.dk / 3044 1593 (bemærk: deltagerbetaling på 25 kr. inkl. kaffe og hjemmebag)

Flere informationer om kurset findes her.

Når frivillige leder frivillige

Ofte har frivillige som opgave at koordinere og lede grupper af andre frivillige. Med afsæt i deltagernes eksempler fra frivilligt arbejde belyser vi – og giver sparring på – opgavens udfordring og muligheder.

Tid: Onsdag den 17. januar 2018 kl. 14-16

Sted: KlostergadeCentret, Klostergade 37, 1. sal, Pejsestuen

Tilmelding: senest den 10. januar 2018 på tilmeld@foreningsbutikken.dk / 3044 1593 (bemærk: deltagerbetaling på 25 kr. inkl. kaffe og hjemmebag)

Flere informationer om kurset findes her.

Arbejdsophør – og hvad så?

Bliv inspireret til et godt og meningsfyldt liv efter tiden på arbejdsmarkedet. For førtidspensionister, efterlønnere, pensionister og andre, der går ind i en ny livsfase (ikke målrettet arbejdsløse).

Tid: Torsdag den 18. januar 2018 kl. 15.30-18

Sted: Klostergade 37, KlosterCafeen

Tilmelding: senest den 12. januar 2018 på tilmeld@foreningsbutikken.dk / 3044 1593 (bemærk: deltagerbetaling på 25 kr. inkl. kaffe og hjemmebag)

Flere informationer om kurset findes her.

Frivilligbørs
En dag for en sag
Følgeven
Projekt frivillig
Find forening