• Hjem
  • Forening
  • Vores lokaler og faciliteter
  • Lokalebooking

Lokalebooking

Her under coronakrisen er Frivilligcenter Aarhus delvis genåbnet.
I første omgang åbner vi kun op for de borgerrettede aktiviteter, dvs. de foreningstilbud, som har direkte kontakt til udsatte grupper eller borgere i en sårbar situation. Helt konkret drejer det sig om samværstilbud, selvhjælpsgrupper og lignende gruppetilbud for sårbare borgere, rådgivningstilbud og lignende. 
 
Vi kan desværre ikke endnu åbne op for alle typer aktiviteter og møder, da det dels ikke er muligt pga. de nuværende restriktioner og afstandskrav og dels ville bevirke for mange mennesker i huset. Det betyder, at bestyrelsesmøder, informationsmøder, generalforsamlinger, uddannelse/kurser for frivillige, frivilligsamtaler og lignende desværre må vente lidt endnu. 
 
For at booke lokaler i denne periode, skal man tage kontakt til Frivilligcenterets sekretariat på post@frivilligcenteraarhus.dk eller 60 24 52 66.

Vil du kigge på jeres bookinger eller se, hvornår vi har ledige lokaler, kan du klik her.