• Hjem
  • Frivillig
  • Bliv frivillig
  • Regler for frivilligt arbejde

Regler for frivilligt arbejde

Dagpenge og efterløn

Hvis du modtager arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn og gerne vil udføre frivilligt socialt arbejde, skal du være opmærksom på de regler, som er på området.

Læs mere om reglerne for dagpenge og efterløn


Førtidspension

Som førtidspensionist er der ikke begrænsninger for hvad du må udføre af frivilligt socialt arbejde. Din frivillige indsats kan dog indgå i vurderingen af, om der er sket en forbedring af din erhvervsevne.

Læs mere om frivilligt arbejde, hvis du er på førtidspension


Fleksjob

Hvis du er på fleksjob, kan du ved siden af dit arbejde lave frivillig aktiviteter, der ikke kan sammelignes med et job. Det er op til din sagsbehandler at vurdere, om dit frivilligarbejde kan sammenlignes med et job. Husk at orientere din sagsbehandler, når du starter et frivillig job.