• Hjem
  • Kommune
  • Inddrag borgerne
  • Inddrag frivillige

Inddrag frivillige

Ønsker du som leder af en kommunal institution eller projekt at engagere frivillige?  

Frivilligcenteret tilbyder sparring og sørger for at stille de relevante spørgsmål, så dit samarbejde med frivillige kommer godt i gang.

I vil have mange overvejelser og spørgsmål at tage stilling til, når I skal have et tæt samarbejde med frivillige op at stå. Kommunens spilleregler giver et godt afsæt for overvejelserne, men måske oplever du at have spørgsmål til processen og måske mangler du viden om, hvad der findes af frivilligt socialt arbejde allerede?

Frivilligcentrets interesse er at kommunale institutioner/projekter, der ønsker at inddrage frivillige, tilbyder gode rammer for den frivillige. Vi vil gerne være med til at give borgerne nogle gode oplevelser i deres frivillige arbejde. Så for os er det afgørende, at institutionen tager ansvar og bygger et miljø op, hvor der er tid, ånd og lyst til at samarbejde med frivillige.