• Hjem
  • Nyheder
  • Indkaldelse til Generalforsamling i Frivilligcenter Aarhus

Indkaldelse til Generalforsamling i Frivilligcenter Aarhus

Generalforsamling og oplæg i Frivilligcenter Aarhus
 
Dato: Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 16.30 – ca. 19.00
Sted: Frivilligcenter Aarhus, Grønnegade 80, 1. sal, 8000 Aarhus C

Oplæg starter kl. 16.30 i salen med følgende oplægsholdere

 Pernille Kristoffersen fra mødrehjælpen

Niels Bjarnø fra Kirkens Korshær

 Eva Wesolowski Tersbøl fra Frivillig Hovedstad 2018.

 

Generalforsamlingen starter kl. 17:30 i salen med følgende dagsorden:
 
Valg af dirigent og referent

1.Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer

2.Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3.Forelæggelse af reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

4.Oplæg om det fremtidige arbejde og budget ved bestyrelsen og mulighed for debat blandt de fremmødte – kom og giv dit besyv med til en snak om ”Fremtidens Frivilligcenter”

5.Godkendelse af beretningen

6.Vedtægtsændringer

7.Behandling af indkomne forslag

8.Fastsættelse af kontingent

9.Valg af medlemmer til bestyrelsen

10.Valg af suppleanter til bestyrelsen

11.Valg af revisor

12.Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet skal være fremsendt skriftligt senest 7 dage inden generalforsamlingen. Indkomne forslag og regnskab kan fås hos Frivilligcenter Aarhus. 

Husk at tegne foreningsmedlemskab inden generalforsamlingen for at opnå stemmeret. Repræsentanter fra vore medlems foreninger kan stille op til bestyrelsen. 
Nyt medlemskab kan tegnes her
Hvis I var medlem i 2017, men ikke har betalt kontingent for 2018. Så husk at få betalt kontingentet inden generalforsamlingen for at opnå stemmeret.  

Tilmeld jer på post@frivilligcenteraarhus.dk
Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt, og håber I vil tage del i begivenheden og bruge jeres mulighed for at få indflydelse på Frivilligcenter Aarhus!
 
Vel mødt!
 Bestyrelsen for Frivilligcenter Aarhus

 

Frivilligbørs
En dag for en sag
Følgeven
Projekt frivillig
Find forening