Kom i gang!

 

VI STÅR KLAR TIL AT HJÆLPE JERES VIRKSOMHED

I Frivilligcenter Aarhus har vi erfaring med at lave skræddersyede tilbud til virksomheder i forbindelse med Corporate Volunteering, eksempelvis i vores projekt En Dag For En Sag, hvor en virksomhed eller en afdeling kan komme ud og lave frivilligt arbejde i en dag, samt med opsætning af strategiske samarbejder mellem virksomheder og frivillige sociale foreninger.

Jo hurtigere vi kommer i gang med projektet, jo hurtigere kan vi afvikle en medarbejderdag, workshop eller anden samarbejde mellem virksomhed og forening.

”Inden vi kom i kontakt med Frivilligcenter Aarhus undersøgte vi selv nogle muligheder, men det stod hurtigt klart at det ville blive et gigantisk projekt for os selv at håndtere. Det var fantastisk at komme i dialog med nogen, der med stor sikkerhed kunne guide os videre i projektet.”
– Randstad Danmark

Kontakt os via att@frivilligcenteraarhus.dk eller på 61 28 08 79 og hør mere om, hvad vi kan tilbyde. 

Nordea hjælper Muhabet

.

D. 11. oktober 2019 valgte Erhverskunde afdelingen i Nordea Aarhus at bytte deres kontorer på storetorv ud med lidt andre omgivelser.

Lederen, Martin Moser, fra afdelingen har gennem længere tid samarbejdet med Frivilligcenter Aarhus om at finde ud af hvordan han kunne gøre det nemmere for hans medarbejdere at benytte den mulighed alle medarbejdere i Nordea har for at lave to dages frivilligt arbejde i den betalte arbejdstid. Et samarbejde som vi her fra Frivilligcenteret har fundet meget spændende, og en gylden mulighed for at sætte nogle ressourcer i spil, der er efterspørgsel på i det frivillige sociale arbejde.

Inspiration og 1-1 sparring

Helt konkret har samarbejdet udmundet i at vi har planlagt og koordineret en dag, der skulle hjælpe medarbejderne ud i det frivillige arbejde. Vi stillede op med et hold af medarbejdere og frivillige, der gav en indføring i hvad frivilligt arbejde er og gav muligheden for at få en 1-1 frivilligsamtale, hvor de kunne få et indblik i, hvilke muligheder, der er for at blive frivllige inden for de rammer, deres arbejdsplads stiller op. Det var en dag, hvor flere fik øjnene op for de muligheder, de faktisk havde for at lave frivilligt arbejde, hvor de kunne sætte deres faglighed i spil og gøre en forskel.

Det har ledt til at flere af medarbejderne er kommet videre ud i forskellige projekter, hvor deres viden om økonomi og budgetter kan komme udsatte mennesker til gode.

Medarbejderdag med mening

D. 11. oktober afholdtes anden del af samarbejdet. Her havde Martin Moser benyttes sig af vores tilbud til virksomheder, "En Dag For En Sag". Det er muligheden for at have en medarbejderdag, hvor man istedet for escape rooms, arbejdsprofiler og  andre gamle travere bruger en medarbejderdag på at lave et stykke frivilligt arbejde i en eller flere frivillige sociale foreninger. 

De 13 medarbejdere, med lederen i front, mødte op på frivilligcenteret til morgenmad og en kort introduktion til dagen. Efter at alle var færdige med at spise bevægede de sig ned til Muhabet, et multikuturelt værested med særligt fokus på gruppen af psykisk syge og sårbare kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk. Her havde man forberedt sig med en lang liste af praktiske opgaver, som det ikke er altid der kan findes tid til i  en travl hverdag. Det var alt lige fra vinduesvask, støv i hjørnerne og samarbejdsøvelsen over dem alle: samling af et ikea-møbel. 

Humøret var højt og opgaverne blev løst i et flyvende tempo. Så hurtigt at der var nødt til at komme flere ekstra opgaver på listen for at holde de engagerede bankfolk i gang. Muhabet kviterede med frokost og en intrduktion til deres arbejde således at det var til at se hvilken kontekst deres hårde arbejde placerede sig ind i. Så på en dag, hvor Nordeaafdelingen kom hinanden ved på en anden måde end de måsk gør til dagligt, så kom der lidt ekstra mening ind i deres medarbejderdag. En helt enorm hjælp for en forening, der giver et åndehul til udsatte mennesker, og nogle lokaler, der står endnu skarpere end før deres besøg.

Som afslutning på dagen mødtes medarbejderne på Frivilligcenter Aarhus, hvor de kunne nyde en velfortjent Frivilligbajer før kalenderen sagde efterårsferie. Med trætte arme og opløftet humør, kunne de gå hjem og vide at de sammen havde givet en håndsrækning, der kan mærkes.

 

Vil du gøre dem kunsten efter?

Vil du, din arbejdsplads eller afdeling også gerne lave teambuilding med socialt ansvar så kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at koordinere det her. Vi tager også gerne en snak og finder ud af, hvordan vi kan skræddersy en dag til netop dine behov.

Corporate Social Responsibility

 

HVAD ER CSR?

Den Europæiske Kommission definerer CSR som: Virksomhedernes ansvar for deres indvirkning på samfundet. En virksomhedspolitik der hjælper til at fremme virksomhedens sociale, juridiske, miljømæssige- og menneskerettighedsansvar, både lokalt, nationalt og internationalt.

I Danmark er der indført en lov om, at virksomheder i regnskabsklasse C og D, virksomheder med over 250 fuldtidsmedarbejdere, skal afgive en redegørelse for virksomhedens samfundsansvar. Undersøgelser viser, at CSR og samfundsansvar fremmer virksomhedens troværdighed og gørvirksomheden mere attraktiv både som kunde og som medarbejder. Et CSR fokus viser, at virksomheden gerne vil lokalmiljøet, og det kan fremme stoltheden blandt medarbejderne at arbejde et sted, hvor man faktisk hjælper til i lokalsamfundet, samtidig med, at det kan virke positivt på potentielle kunder/samarbejdspartnere.

Hos Frivilligcenter Aarhus vil vi gerne hjælpe jer med, at operationalisere og målrette jeres CSR-arbejde så det rammer bedst muligt i lokalsamfundet. Vi ser det som en vigtig opgave at udbrede idéen om samarbejde mellem virksomheder og foreninger og for at såvel foreninger og virksomheder som Aarhus Kommune og borgerne, får kendskab til rækkevidden af samarbejdsmuligheder. For os handler det om at inspirere og styrke den frivillige sociale sektors udvikling og bæredygtighed.

Yderligere informationer kan findes på erhvervsstyrelsens CSR hjemmeside: https://samfundsansvar.dk/
Samt erhvervsstyrelsens rapport angående 24 store danske virksomheders samfundsansvarsafrapportering: https://erhvervsstyrelsen.dk/csr-rapportering-i-24-danske-virksomheder


Kilder:
Does corporate social responsibility affect the cost of capital? Af: El Ghoul, Sadok; Guedhami, Omrane; Kwok, Chuck C.Y.; Mishra, Dev R. I: Journal of Banking & Finance, Elsevier. Fra: September 2011

Domestic Institutions and Market Pressures as Drivers of Corporate Social Responsibility: Company Initiatives in Denmark and the UK. Af: Brown, Dana; Knudsen, Jette Steen. I: Political Studies, Bind 63, Hæfte 1, Side 181 – 201.

Salling Group på besøg hos Café Mellemfolk

Før byggeri i baghaven tvang den frivillige café Mellemfolk til at forlade deres lokaler, var en afdeling fra Salling Group forbi og hjælpe til med alverdens opgaver, der ikke normalt var en del af deres arbejdsportfølje. Læs mere om deres dag i artiklen herunder.

Randstad giver en Dag For En Sag

En fantastisk dag – med masser af gode formål

Fredag den 12. april mødtes cirka 50 medarbejdere fra vikarbureauet Randstad på Aarhus Frivilligcenter for derefter at rykke ud til henholdsvis Reden, Kirkens Korshær, Kvindehuset, Gallo-gartneriet og Wefood – i en god sags tjeneste.

Her skulle 50 medarbejdere, der til daglig arbejder med at finde kandidater til virksomheder i hele Danmark, så udøve frivilligt arbejde.

Ideen udløber af ”Randstad with Heart”, som er et projekt sat i søen af Randstad over hele verden, og som kort fortalt handler om, at alle Randstads 40.000 medarbejdere en dag om året får en betalt fridag til frivilligt arbejde. Det svarer omregnet til 160 årsværk dedikeret til gode formål.

 

Det er op til de enkelte lande at implementere Randstad with Heart. I Danmark har ledelsen besluttet, at virksomhedens medarbejdere sammen tager en dag ud af kalenderen og yder frivilligt arbejde, der i år kommer de frivillige sociale foreninger i Aarhus til gode. Frivilligcenter Aarhus, der er paraplyorganisation for de frivillige sociale indsatser i Aarhus, har koordineret dagen.

 

 »Jeg synes, det er et fantastisk projekt at være en del af, og jeg er stolt af at arbejde i en organisation, som giver deres medarbejdere fri en dag om året i frivillighedens tegn. Men jeg er endnu mere stolt af måden, hvorpå mine danske kollegaer har taget projektet til sig. Da vi blev præsenteret for projektet, kom en af mine gode kollegaer hen til mig og spurgte, om vi ikke skulle gå ud alle sammen i fællesskab, og det synes jeg var en fantastisk idé,« siger Nima Astanehdost, der er administrerende direktør i Randstad, og som selv lavede forefaldende malerarbejde i en varmestue i Kirkens Korshær i Nørregade.

 

Kombineret med den årlige fest

I Randstad samles man fast to gange årligt for at udveksle erfaringer og styrke kulturen, og i år kom det således flere frivillige organisationer og mennesker til gode.

 

 »De to dage om året, hvor vi samles, er nogle af de bedste dage, og vi kombinerer det gerne med et fagligt indlæg for så at slutte af med en fest. I år var det faglige indhold udskiftet med frivilligt arbejde, og det har været helt fantastisk, og det har også rykket ved kulturen. Jeg vil virkelig anbefale andre virksomheder at være sammen på den måde, for det giver noget helt særligt, og det styrker i den grad kulturen i virksomheden,« fortæller Nima Astanehdost og tilføjer, at alle medarbejderne gik til projektet med en helt fantastisk indstilling.

»Vi var cirka 50 medarbejdere om dagen. Der var selvfølgelig nogle, der blev nødt til at passe de daglige pligter på kontoret – blandt andet fordi vi har rigtig travlt for øjeblikket – men de kommer ud en anden dag i et andet regi,« forklarer han.

 

 Træt på en anden måde

 Dennis Hyldgaard har været projektleder på Frivillighedsdagen og var sendt ud til butikken Wefood på Vesterbro Torv.

 »Jeg glæder mig hver gang til, at vi skal mødes, men i år har været noget særligt. Og sikke en stemning! Til daglig sidder de fleste af os jo foran en computer og gennemfører jobinterview – og det er alt andet lige ret stillesiddende arbejde. Men i dag er vi så blevet udfordret rent fysisk. Nogle har flyttet cirka syv tons jord, nogle har plantet, nogle har vasket møbler og malet vægge og andre igen har fyldt varer på hylder for at bekæmpe madspild,« fortæller han og tilføjer, at det var nogle godt brugte medarbejdere, der mødtes sent på eftermiddagen på Aarhus Hostel.

»Hold da op! Alle var godt nok trætte, da vi mødtes bagefter, men stemningen var helt i top, og alle følte sig trætte på en sund måde,« siger han.

 Dagens startede og sluttede hos Frivilligcenter Aarhus. Da folk var ankommet, fik de en hurtig gang morgenmad og informationer om, hvor i Aarhus de skulle hen. Da dagen var omme, mødtes alle så igen til en frivilligbajer på Frivilligcenteret, hvor man kunne dele dagens oplevelser, inden turen gik til den årlige fest, som i år skulle holdes på Aarhus Hostel.

 

 På Frivilligcenteret var leder Hanne Sanderhoff Degn meget tilfreds med indsatsen, og hun håber, at mange andre virksomheder vil lade sig inspirere af Randstad.

»Det har været en rigtig god dag, og tilbagemeldingerne fra de steder, hvor Randstads medarbejdere har været ude at arbejde, har alle været yderst positive. Der er virkelig blevet gjort en forskel for en række foreninger og mennesker, som i dén grad har brug for det,« fortæller hun. Vi er meget glade for og hjælper gerne, når virksomheder gerne vil tage socialt ansvar - og især når initiativerne understøtter det eksisterende foreningsliv, som Randstad netop har gjort i dag.

 

Samarbejdsformer

SKAL DIN VIRKSOMHED I GANG MED NYE CSR INITIATIVER? FÅ INSPIRATION HER TIL FORSKELLIGE SAMARBEJDSFORMER.
Corporate Volunteering

Corporate Volunteering handler om, at en hel virksomhed, en afdeling, eller den individuelle medarbejder, får fri til at lave frivilligt arbejde i arbejdstiden.
Der er flere eksempler fra større og mindre virksomheder rundt om i verden, hvor man giver medarbejderne fri til frivilligt arbejde i alt fra et par timer om måneden til et par dage om året. Nogle steder bestemmer medarbejderne selv, hvor de vil udføre det frivillige arbejde, samt om man gør det selv eller i grupper, andre steder gør man det samlet enten som afdeling eller som hel virksomhed. Corporate Volunteering kan opsættes som en medarbejderdag, hvor man som afdeling eller virksomhed arbejder frivilligt en dag i en frivillig forening og det kan manifesteres ved et strategisk samarbejde med en frivillig forening, hvor virksomheden giver medarbejdere fri nogle timer om måneden til at hjælpe foreningen ofte indenfor virksomhedens felt. Begge dele har vi erfaringer med at facilitere, heriblandt igennem vores initiativ En Dag For En Sag, hvor vi hjælper til at facilitere medarbejderdage hos frivillige sociale foreninger.

Erfaringer med Corporate Volunteering i Danmark viser, at man får gladere medarbejdere, der er stolte over at arbejde, hvor de gør.

” Det var et arbejde vi ikke havde prøvet før. Og det betød at vi skulle tænke ud af boksen og finde nye løsninger. Det var rigtig godt for os og for vores måde at samarbejde på. ” – Fabrissia Ribeiro Duna, Digital Marketing Officer, Salling Group

Donationer

Som virksomhed er der mange muligheder for at samarbejde med frivillige sociale foreninger. Det kan eksempelvis være, når I vælger at betænke foreninger, hvis I har møbler, IT-udstyr, kontorartikler m.m. til overs, eller når I indgår et økonomisk samarbejde med støtte til drift, eller til et specifikt projekt. Donationer fra virksomheder, hvad end det er overskudsmad eller materialer, er en stor hjælp for mange foreninger. Det sparer udgifter, der kan bruges på foreningens sociale arbejde i stedet, og kommer derfor mange til gode.

I Frivilligcenter Aarhus ønsker vi at medvirke til et øget samarbejde mellem virksomheder og de frivillige sociale foreninger her i byen. Vi ved, at det kan skabe værdi, ligegyldigt hvad for en type samarbejde i vælger, og vi står klar til at hjælpe med rådgivning og sparring enten ved et møde, eller igennem et
konsulentforløb.

 

Hos Frivilligcenter Aarhus kan vi hjælpe jer i jeres CSR arbejde, ved at facilitere medarbejderdage eller hjælpe til at opsætte strategiske samarbejder med en frivillig social forening i lokalområdet.

Vi har blandt andet samarbejdet med følgende virksomheder:
- Randstad
- Salling Group
- Nordea

Påbegynd jeres Corporate Volunteering samarbejde ved at kontakte os enten via att@frivilligcenteraarhus.dk eller på 61 28 08 79, så vi kan opsætte og facilitere samarbejdet.

En Dag for En Sag