Nordea hjælper Muhabet

.

D. 11. oktober 2019 valgte Erhverskunde afdelingen i Nordea Aarhus at bytte deres kontorer på storetorv ud med lidt andre omgivelser.

Lederen, Martin Moser, fra afdelingen har gennem længere tid samarbejdet med Frivilligcenter Aarhus om at finde ud af hvordan han kunne gøre det nemmere for hans medarbejdere at benytte den mulighed alle medarbejdere i Nordea har for at lave to dages frivilligt arbejde i den betalte arbejdstid. Et samarbejde som vi her fra Frivilligcenteret har fundet meget spændende, og en gylden mulighed for at sætte nogle ressourcer i spil, der er efterspørgsel på i det frivillige sociale arbejde.

Inspiration og 1-1 sparring

Helt konkret har samarbejdet udmundet i at vi har planlagt og koordineret en dag, der skulle hjælpe medarbejderne ud i det frivillige arbejde. Vi stillede op med et hold af medarbejdere og frivillige, der gav en indføring i hvad frivilligt arbejde er og gav muligheden for at få en 1-1 frivilligsamtale, hvor de kunne få et indblik i, hvilke muligheder, der er for at blive frivllige inden for de rammer, deres arbejdsplads stiller op. Det var en dag, hvor flere fik øjnene op for de muligheder, de faktisk havde for at lave frivilligt arbejde, hvor de kunne sætte deres faglighed i spil og gøre en forskel.

Det har ledt til at flere af medarbejderne er kommet videre ud i forskellige projekter, hvor deres viden om økonomi og budgetter kan komme udsatte mennesker til gode.

Medarbejderdag med mening

D. 11. oktober afholdtes anden del af samarbejdet. Her havde Martin Moser benyttes sig af vores tilbud til virksomheder, "En Dag For En Sag". Det er muligheden for at have en medarbejderdag, hvor man istedet for escape rooms, arbejdsprofiler og  andre gamle travere bruger en medarbejderdag på at lave et stykke frivilligt arbejde i en eller flere frivillige sociale foreninger. 

De 13 medarbejdere, med lederen i front, mødte op på frivilligcenteret til morgenmad og en kort introduktion til dagen. Efter at alle var færdige med at spise bevægede de sig ned til Muhabet, et multikuturelt værested med særligt fokus på gruppen af psykisk syge og sårbare kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk. Her havde man forberedt sig med en lang liste af praktiske opgaver, som det ikke er altid der kan findes tid til i  en travl hverdag. Det var alt lige fra vinduesvask, støv i hjørnerne og samarbejdsøvelsen over dem alle: samling af et ikea-møbel. 

Humøret var højt og opgaverne blev løst i et flyvende tempo. Så hurtigt at der var nødt til at komme flere ekstra opgaver på listen for at holde de engagerede bankfolk i gang. Muhabet kviterede med frokost og en intrduktion til deres arbejde således at det var til at se hvilken kontekst deres hårde arbejde placerede sig ind i. Så på en dag, hvor Nordeaafdelingen kom hinanden ved på en anden måde end de måsk gør til dagligt, så kom der lidt ekstra mening ind i deres medarbejderdag. En helt enorm hjælp for en forening, der giver et åndehul til udsatte mennesker, og nogle lokaler, der står endnu skarpere end før deres besøg.

Som afslutning på dagen mødtes medarbejderne på Frivilligcenter Aarhus, hvor de kunne nyde en velfortjent Frivilligbajer før kalenderen sagde efterårsferie. Med trætte arme og opløftet humør, kunne de gå hjem og vide at de sammen havde givet en håndsrækning, der kan mærkes.

 

Vil du gøre dem kunsten efter?

Vil du, din arbejdsplads eller afdeling også gerne lave teambuilding med socialt ansvar så kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at koordinere det her. Vi tager også gerne en snak og finder ud af, hvordan vi kan skræddersy en dag til netop dine behov.